💠💠 💠 🔷🔹 دوستان فرهیخته با احترام از شما دعوت می کنیم 🔸 جهت عضویت در اولین و خاص ترین کانال فرهنگ دینی کلیک کنید🔻🔻🔻🔻🔻 ‏