♦ چند خبر کوتاه 🔹همه حاجیان ایرانی تا 5 مهر به کشور برمی گردند 🔹اردوغان: امریکا و اسرائیل از موضوع خرید موشک های اس 400 روسی از سوی ترکیه دیوانه…