پارلمان اروپا با تصویب طرحی، خواستار ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان سعودی شد. #سیاسی