تیمهای رئال مادرید و بارسلونا دردیداری دوستانه، روز 6مرداد و درشهر میامی به مصاف هم میروندالبته برنامه اینا مثل مانیست که هرروز یه خبر جدیدمنتشر بشه، یک روزبگن: برگزارمیشه،نمیشه،تاریخش عوض بشه و…